หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3

 
 
  


นายชวลิต บัวผัน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 


นายไพรัตน์ การะเกดธารา
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จัน


นายมานะ พนาศรีสกุล
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จัน
 
 


นายโอภาส คลองเคียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จัน


นางบัวคำ กางเจริญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่จัน
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366