หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
 


นายไพรัตน์ การะเกดธารา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
โทร : 0933079553
 
 


นายอังคาร ต๊ะกู่
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน


นายปุญญภพ ซื่อสัตย์พอ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน
 
 


นางบัวคำ กางเจริญ
เลขานายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน


นายเด็ดเดี่ยวย มณีรชาคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230