หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่จัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
     
 
 
  เทศบาลตำบลแม่จัน เดิมแรกเริ่มมีฐานะเป็นสภาตำบล เรียกว่า สภาตำบลแม่จัน เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบล ในเขตอำเภออุ้มผาง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2542 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่จัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด จำนวน 12 หมู่บ้านโดยมีราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ
 
   
เทศบาลตำบลแม่จันตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภออุ้มผาง ห่างจากที่ว่าการอำเภออุ้มผางระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1288 ห่างจากอำเภอแม่สอด 210 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 และห่างจากศาลากลางจังหวัดตาก 290 กิโลเมตร โดยเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 1,240 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 775,000 ไร่ โดยมีราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ
 
   
ประชากรทั้งสิ้น 12,328 คน

ชาย จำนวน 6,495 คน คิดเป็นร้อยละ 52.68

หญิง จำนวน 5,833 คน คิดเป็นร้อยละ 47.32
จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 3,751 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 9.94 คน/ต่อตารางกิโลเมตร
 
   
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่จัน ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสูงภายในพื้นที่เป็นป่าโปร่ง ป่าดงดิบ แหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ ห้วยแม่จัน และมีน้ำตกทีลอซู ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 776 เมตร ลักษณะภูมิประเทศของตำบล เหมาะแก่การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
 
   
ลักษณะโดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งฤดูร้อน อากาศจะร้อนมีเพียงระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงเดือนเมษายน เพียง 1 เดือน ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกมาก ช่วงปลายเดือนเมษายน - ปลายเดือนพฤศจิกายน สำหรับฤดูหนาวจะหนาวช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
 
   
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 80 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างร้อยละ 6 และค้าขายร้อยละ 4
     
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์  
 
 
     
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนุเซะโปล้ 252 232 484 167  
2   บ้านกล้อทอ 1,191 1,137 2,328 801
  3   บ้านโขะทะ 125 108 233 85  
4   บ้านทิโพจิ 396 363 759 190
  5   บ้านกุยต๊ะ 489 434 923 242  
6   บ้านกุยเลอตอ 273 222 495 148
  7   บ้านหม่องกั๊วะ 953 837 1,790 525  
8   บ้านแม่จันทะ 646 593 1,239 329
  9   บ้านเปิ่งเคลิ่ง 1,382 1,244 2,626 865  
10   บ้านเลตองคุ 366 298 664 188
  11   บ้านทีจอชี 339 301 640 162  
12   บ้านมะโอโค๊ะ 83 64 147 49
    รวมทั้งสิ้น 6,495 5,833 12,328 3,751
 
ประชากร ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230