หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่จัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 
 
 
  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานสารบรรณ งานตรวจสอบภายใน
 
งานบริหารงานบุคคล
 
งานอำนวยการ และข้อมูลข่าวสาร
 
งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 
งานสนับสนุน และบริการประชาชน
 
งานรัฐพิธีงานคุ้มครอง และบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และสถานที่สาธารณะ
 
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ
 
งานงบประมาณ
 
งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานประชาสัมพันธ์องค์กร
 
งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
 
งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ
 
งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล งานประสานโครงการฝึกอบรม
  งานกฎหมาย และคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานกฎหมาย และคดี
 
งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 
งานร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์
 
งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติและระเบียบของ ทต.
 
งานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคดีแก่ประชาชน
  งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานอำนวยการ งานป้องกันสาธารณภัย
 
งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎรผู้ประสบภัย
 
งานกู้ภัย งานช่วยเหลือ และให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์
  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
งานระเบียบบังคับการประชุมสภา งานการประชุมสภา ทต.
 
งานประชุมคณะกรรมการสามัญ และวิสามัญประจำสภา ทต.
 
งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ
 
งานอำนวยการ และประสานราชการ
 
งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
งานเลือกตั้งสมาชิกสภา ทต.งานข้อมูลการเลือกตั้ง
 
งานชุมชนสัมพันธ์ งานส่งเสริม และสนับสนุนความรู้ และวิชาการแก่สมาชิก ทต.
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230