หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีน/เวชภัณฑ์ยาสำหรับปศุสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 16 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสังกัด กศน. จำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสังกัด กศน. จำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 16 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]

  (1)