หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-6195 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนุเซะโปล้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด กศน. จำนวน 12 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 16 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังเทศบาลตำบลแม่จัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3