หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 

 
การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาล [ 7 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 575 
 
ด่วนที่สุด สั่งจองบันทึกท้องถิ่นประจำปี 2554 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 [ 6 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 842 
 
ด่วนที่สุด รายงานองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานการบริหารการผังเมือง สิ่งแวดล้อม [ 6 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 558 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2554 วันที่ 8 ตุลาคม 53 เวลา 09.30 น [ 6 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 667 
 
รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2553 [ 5 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 613 
 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯ [ 4 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 846 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกระแสรายวันที่ อปท.เปิดรองรับเงินฝากภาษีฯ 28 ก.ย. 53 [ 1 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 525 
 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 30 ก.ย. 53 [ 1 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 513 
 
<< หน้าแรก...     1130      1131      1132      1133     (1134)     1135      1136      1137      1138     ....หน้าสุดท้าย >> 1208
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366