หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่จัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ที่ ตก ๐๐๓๗.๓/ว ๖๓๒๘ ลว.๑๒ เมษายน ๒๕๕๔) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1212 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช่จ้ายสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 2 [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1130 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป้นค่าใช่จ้ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1098 
ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกานต์ ปี 2554 (ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 8 เม.ย. 54 และ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 เม.ย. 54)  [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 994 
รายงการการประชุมผู้บริหาร พนักงาน ประธานสภา อปท. ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 14 มี.ค. 54 [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1449 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกผู้แทนนายกรัฐมนตรี และนายก อบต. เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 8 เม.ย. 54 เวลา 13.30 น. [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 980 
เชิญประชุมชี้แจงแผนอัตรกำลัง เทศบาล วันศุกร์ที่ 8 เม.ย.54 สำหรับอบต. วันอังคารที่ 19 เม.ย.54 [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1056 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 4/2554 ในวนที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น.  [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1069 
 
<< หน้าแรก...     1767      1768      1769      1770     (1771)     1772      1773      1774      1775     ....หน้าสุดท้าย >> 1,776
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230