หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
 


นายอังคาร ต๊ะกู่
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
 


นายพิชิต บุญพอ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นางสาวอรกรต บุญสม
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
 
 


นายศักดิ์ชัย ชีวารัตนากร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นายสมชาย เพ็ญเกริกไกร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นายธงชัย สาครมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นายอภิชาติ คีรีมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นายชองชี ธาดาชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นายสมบัติ ไกรเกรียงนิยม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นายคมสันต์ การะเกดพนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน


นายวิสิทธิ์ การะเกดศรีไสว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366