หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
 


นายกฤตภาส พอนันต์กุล
ประธานสภาเทศบาล
 


นายกิตติคุณ ชีวารัตนากร
รองประธานสภาเทศบาล


นายสุรศักดิ์ เนียมเกิด
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่จัน
 
 


นายนัฐพล เพชรนามชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 1


นายไพศาล ตระกูลเกริกไกร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 1


นายสมชาย เพ็ญเกริกไกร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 1


นายจักรวาล ชีพละไม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 1


นายสมบูรณ์ กาญจนเจริญชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 2


นายคมสันต์ การะเกดพนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 2


นายทูเจพอ จองความดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 2


นางแม่สอด คีรีดุจจินดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 2


นายวิสิทธิ์ การะเกดศรีไสว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 2


นายนะโจ ลำใยสุวิมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขต 2
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230