หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 99
 


 
ปะกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญประจำปี 2564 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 94
 


 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง คัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่จัน [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 83
 
 
         


 
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จัน [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 78
 


 
คำสั่ง แต่งตังประธานสภาเทศบาลตำบลแม่จัน [ 11 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 78
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่จัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 73
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230