หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแม่จัน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายภิรมย์ พวงสุมาลย์ พนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มาง เป็นวิทยากรให้ความรู่ ในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างทัศนคติและความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลแม่จัน พร้อมทั้งสร้างบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย ดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณวังปลาบ้านคอโซทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 10.05 น. โดย คุณ นันณภัส บุญพอ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366