หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขับเคลื่อนพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโร่น่า (COVID-19)  
 

ประชาสัมพันธ์จากส่วนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน แจ้ง หน่อยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่จัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโร่น่า (COVID-19)ทั้งนี้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://obt.nhso.go.th/obt/home

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2563 เวลา 13.58 น. โดย คุณ นันณภัส บุญพอ

ผู้เข้าชม 223 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230