หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เร่อง รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศษสนสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2564 เวลา 10.21 น. โดย คุณ นันณภัส บุญพอ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 061-289-1696