หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 และวาระอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 11.08 น. โดย คุณ นันณภัส บุญพอ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230