หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน  
 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งภายในงานได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒธรรมองค์กรที่ดีต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยและมีความโปร่งใสในสายประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวันดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน ๕๐ คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. โดย คุณ นันณภัส บุญพอ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230