หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีการศึกษา 2563  25 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่จัน  27 ม.ค. 2563 1240
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  2 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   9 ต.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน  1 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องทุกข์การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  30 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปร่ะจำปี 2562  27 พ.ค. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  21 พ.ค. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562  11 มี.ค. 2562 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย  26 ก.พ. 2562 117
  (1)     2      3   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366