หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปร่ะจำปี 2562   27 พ.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   21 พ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562   11 มี.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย   26 ก.พ. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   10 ต.ค. 2561 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   9 ต.ค. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดทุเรียนท้องถิ่นบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง . ตาก   8 มิ.ย. 2561 608
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   13 มี.ค. 2561 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี   8 มี.ค. 2561 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   18 ธ.ค. 2560 92
  (1)     2   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player