หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน ที่201/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กองหรือหัวหน้าส่วนราชการ  28 มิ.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน ที่ 202/2564 เรื่องการมอบหมายอำนาจหน้าที่ของปลัดเเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล  28 มิ.ย. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน ที่ 203/2564เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานของสำนักปลัด  28 มิ.ย. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จนั  9 มิ.ย. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ  7 มิ.ย. 2564 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน ที่ 176/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  2 มิ.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่จัน ที่ 175/2564 เื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  2 มิ.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวปรปะชาสนัมพันธ์จากกรมประมง  1 มิ.ย. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่  18 พ.ค. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี  6 พ.ค. 2564 130
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230