หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน  19 เม.ย. 2564 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เร่อง รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศษสนสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564  3 เม.ย. 2564 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีการศึกษา2564  3 มี.ค. 2564 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จันและนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน  5 ก.พ. 2564 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานที่ปิดประกาศติดป้ายหาเสียง ทต.แม่จัน  5 ก.พ. 2564 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลแม่จัน  4 ก.พ. 2564 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564  2 ก.พ. 2564 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  1 ก.พ. 2564 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมั้นเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ.2564  30 พ.ย. 2563 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกย่องเชิดชุเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  20 ส.ค. 2563 9
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230