หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบค่าตอบแทนวิทยากร  6 ม.ค. 2563 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   รวมกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  6 ม.ค. 2563 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  6 ม.ค. 2563 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  2 ม.ค. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  10 ต.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   9 ต.ค. 2562 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลตำบลแม่ัจัน  2 ต.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน  1 ต.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  1 ต.ค. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องทุกข์การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  30 ก.ย. 2562 76
   1      2      3      4     (5)     6      7      8   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230