หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  1 ต.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องทุกข์การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  30 ก.ย. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร  22 ก.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปร่ะจำปี 2562  27 พ.ค. 2562 230
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  21 พ.ค. 2562 192
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย  22 เม.ย. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน  22 เม.ย. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562  11 มี.ค. 2562 274
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย  26 ก.พ. 2562 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาล เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  8 ก.พ. 2562 82
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230