หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน      28 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)   28 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน   28 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศ เรื่องการปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ   28 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศ งดจัดกิจกรรมในแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   28 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าสายลวด   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   27 มี.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   วันที่ 27 มีนาคม 2563 งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค   27 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ต้าน   งานลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5   27 มี.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   กองการศึกษา จัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้า Face Shield มอบให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อป้องกันโควิค-19 ในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด   27 มี.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าสายลวด   27 มี.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2529
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366