หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันอังคารที่26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จะเรา ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลแม่จะเรา หมู่ที่2   26 พ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.25น. งานป้องกันและเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จะเรา ออกระงับเหตุเพลิงไหม้กระท่อมคนงานต่างด้าว บริเวณริมห้วยแม่จะเรา หมู่ที่ 1    26 พ.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   26 พ.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.เชียงทอง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนนบท้าย   26 พ.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    26 พ.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาวัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    26 พ.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563   26 พ.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   ต้อนรับคณะติดตามและให้คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการและข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3   26 พ.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๑ ,๒ , ๕ , ๖ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 พ.ค. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2646
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366