หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ประกาศสภาเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2562   22 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1   22 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง\"แนวคิดเศรษกิจพอเพียงนำมาปรับใช้กับชีวิตทำให้เลี้ยงตัวรอด\"   21 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)   21 ส.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ-1068 ตาก   21 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1   21 ส.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2562   21 ส.ค. 2562 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8   21 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริมนมของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   21 ส.ค. 2562 4
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 2262/td>
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player