หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น-63 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและการกลับเข้ารับราชการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการและการรักษาวินัย 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3