หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานปรปะจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 เทศบาลตำบลแม่จัน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 สาธาณสุข [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 กองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 กองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 กองการศึกษา [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 สำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2