หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)