หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3

เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 73  
 
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 50  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)     2   
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366