หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 

เทศบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 102  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 151  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 21 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 181  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 154  
 
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 123  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)     2   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230