หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเทศบาล [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25620 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230