หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
     
 
 
  ชาวบ้านตำบลแม่จัน มีความเป็นอยู่แบบชนบท อยู่กันอย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล และได้มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
   
การศาสนา และสถานที่เครารพนับถือ

สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง

โบสถ์ (คริสตจักร) จำนวน 14 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
   

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 16 แห่ง

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 แห่ง
 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

สถานบริการชุมชนหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

สุขศาลา จำนวน 6 แห่ง
   

ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 แห่ง

ทหาร จำนวน 2 แห่ง
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230