หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอรกรต บุญสม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
โทร : 0612891696


นายสรรักษ์ เรืองวังสัน
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
โทร : 0963414369
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเสาวภา ทุมไพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายเจริญจิตร ศศิธร
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล


นายสุมิตร มนตรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 06447560343


นายวีรณัฏฐ์ จันต๊ะ
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0862032221


นางสาวอรกรต บุญสม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0612891696


นายสรรักษ์ เรืองวังสัน
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0963414369


นางสาวอรกรต บุญสม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุข
โทร : 0612891696