หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
 


นางสาวอรกรต บุญสม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
โทร : 0612891696


นายสรรักษ์ เรืองวังสัน
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
โทร : 0963414369
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นายสุมิตร มนตรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางชฎาธาร ปิงเมือง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสุรศักดิ์ เนียมเกิด
นิติกรปฏิบัติการ


นายพงษ์พิพัฒน์ ขัดกันทะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายสิทธิชัย เรืองชัยเลิศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางลัดดา สารเรือน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวฐิติพร ต่อสกุลรุ่งเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230