หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
 


นางสาวอรกรต บุญสม
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน


นายสรรักษ์ เรืองวังสัน
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นายอำนาจ นารีบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุมิตร มนตรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางชฎาธาร ปิงเมือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายสุรศักดิ์ เนียมเกิด
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวกณิษฐา กิ่งวงษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายพงษ์พิพัฒน์ ขัดกันทะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนิศาชล จันตา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230