หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่จัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
 
 

การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุง รักษาเส้นทางคมนาคม รางระบายน้ำ และไฟฟ้าสาธารณะ
   
จัดให้มี และพัฒนาแหล่งน้ำ
 
 
 

สนับสนุน ด้านจัดการการศึกษา
   
การส่งเสริมและให้การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมด้านนันทนาการ
   
การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและดำเนินการแก้ไข ปัญหายาเสพติด
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน
   
การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามศักยภาพของท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิฐพอเพียง
 
 
 

การพัฒนาส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการจัดระเบียบและความสงบ เรียบร้อยใน ชุมชน
   
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 

การพัฒนาจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมและรณรงค์การลดปริมาณ
   
การพัฒนาและฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้
   
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 

พัฒนาองค์กร
   
จัดให้มีการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นกันเองและท้องถิ่นกับชุมชน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230