หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
บึงลากะโต  (จังหวัด )
 
ชื่อสถานที่ : บึงลากะโต
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านทิโพจิ
 
ข้อมูล : ลากะโตเป็นบึงใหญ่ตามธรรมชาติกลางป่า เป็นบึงขนาดใหญ่สีเขียวเนื่องจากเป็นน้ำหินปูน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและนกน้ำบางชนิด และยังเป็นเขตสงวนต้อง ได้รับอนุญาตตามระเบียบเสียก่อนถึงจะเข้าไปได้ ในช่วงฤดูฝน พื้นที่บึงขยายกว้างเป็นร้อยไร่ ตำแหน่งบึงอยู่ห่างจากหมู่บ้านต่างๆในตำบลแม่จันและแม่ละมุ้งใกล้เคียงกันคือ ระยะทางประมาณ หนึ่งวันครึ่งถึงสองวัน ตามระยะเวลาการเดินของชาวปกากะญอ สามารถตั้งต้นได้จาก บ้านปะละทะ บ้านเซ่ปะละ บ้านโขะทะ บ้านทิโพจิ ทางทิศเหนือของบึง บ้านกุยเขอะ บ้านกุยต๊ะ บ้านพอกะทะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และบ้านกรูโบ ทางทิศใต้ของบึง
 
 
ผู้เข้าชม 1627 ท่าน         
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230