หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   บึงลากะโต  (จังหวัด ตาก)
 
 
ชื่อสถานที่ : บึงลากะโต
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านทิโพจิ
 
ข้อมูล : ลากะโตเป็นบึงใหญ่ตามธรรมชาติกลางป่า เป็นบึงขนาดใหญ่สีเขียวเนื่องจากเป็นน้ำหินปูน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและนกน้ำบางชนิด และยังเป็นเขตสงวนต้อง ได้รับอนุญาตตามระเบียบเสียก่อนถึงจะเข้าไปได้ ในช่วงฤดูฝน พื้นที่บึงขยายกว้างเป็นร้อยไร่ ตำแหน่งบึงอยู่ห่างจากหมู่บ้านต่างๆในตำบลแม่จันและแม่ละมุ้งใกล้เคียงกันคือ ระยะทางประมาณ หนึ่งวันครึ่งถึงสองวัน ตามระยะเวลาการเดินของชาวปกากะญอ สามารถตั้งต้นได้จาก บ้านปะละทะ บ้านเซ่ปะละ บ้านโขะทะ บ้านทิโพจิ ทางทิศเหนือของบึง บ้านกุยเขอะ บ้านกุยต๊ะ บ้านพอกะทะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และบ้านกรูโบ ทางทิศใต้ของบึง
 
 
ผู้เข้าชม 545 ท่าน         
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player