หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
     
 
 
 
มีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่)
 
มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ มี หมู่ที่ 4 บ้านนุโพ, หมู่ที่ 9 บ้านเปิ่งเคลิ่ง, หมู่ที่ 11 บ้านทีจอชี, หมู่ที่ 12 บ้านมะโอโค๊ะ (ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่)
 
มีการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่)
 
   

ประปาภูเขา จำนวน 35 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
   

ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ (ดาวเทียม) จำนวน 25 แห่ง
 
   

ปั้มน้ำมัน จำนวน 10 แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 50 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 68 แห่ง

อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง
   

ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 546 คน

ชุดอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 140 คน

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 12 กลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มอาชีพเกษตร จำนวน 12 กลุ่ม

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 1 กลุ่ม
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230