หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มี และบำรุงรักษาทางน้ำทางบก ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม และทั่วถึง
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยจัดให้มีตลาดกลางหมู่บ้าน ตำบล เป็นจุดรองรับ และประสานเชื่อมโยงการค้า การผลิต
 
ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
ส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player